Garuda Code

استدعاء AWS TranslateText REST API إضافة التوقيع v4